ติดตั้ง WebServer 2 Service ในWindows

     Service ในที่นี้คือ การเปิด Service ให้ WebServer ทำงาน
ปกติ WebServer จะทำงานที่พอร์ต 80 ( ค่า Default ) ถ้าท่านติดตั้ง 2 Service ในเครื่องของท่าน Web Server จะเปิดทำงาน พร้อมกันไม่ได้ ถ้าต้องการใช้ ควรต้องเปลี่ยนพอร์ต เพื่อ ไม่ให้ชนกัน

วิธีเปลี่ยนพอร์ต ใน Apache
( ถ้าต้องการ ติดตั้ง Apache โปรดดูหัวข้อ ติดตั้ง Apache ใน Windows )
ให้เข้าไปที่ Path ที่ติดตั้งโปรแกรม /Apache Group/Apache2/conf/
ชื่อไฟล์ว่า httpd.conf เปิดด้วย Notepad หรือ EditPlus ค้นหาคำว่า
Listen 80
แก้เป็น
Listen 8080
ServerName localhost:80
แก้เป็น
ServerName localhost:8080
เซฟไฟล์ แล้ว คลิก Stop และ Start Service ของ Apache

วิธีเปลี่ยนพอร์ต ใน IIS
คลิกขวาที่ MyComputer เลือก Manage ปรากฏหน้าจอ Computer Management
รายการ Service and Application > Internet Information Services
คลิกขวาที่ Default Web Site เลือก Properties
ปรากฏหน้าต่าง Default Web Site Properties
เลือก แท็ป Web Site ช่อง TCP Port เปลี่ยนจาก 80 เป็น 8080
กด Apply และปุ่ม OK
คลิก Stop และ Start Service ของ IIS
รูปต่อไปนี้ เปิดพร้อมกัน 2 Service

รูปข้างบน เปิด Service ของ IIS ทำงานที่พอร์ต 80 โดยใช้ภาษา PHP

รูปนี้ เปิด Service ของ Apache ทำงานที่พอร์ต 8080 โดยใช้ภาษา PHP

:: Hello..!! Robot ::

     เครื่องมือ Search Engine ที่แสนฉลาด กับการป้องกันข้อมูล ที่เป็นส่วนตัว
โรบอต (Robot) เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางครั้ง เรียกว่า
สไปเดอร์ (Spider) หรือ ครอว์เลอร์(Crawler) จะทําหน้าที่รวบรวมไฟล์ HTML
เพื่อมาเป็นข้อมูล สําหรับสร้างดัชนีค้นหา ให้กับ เสิร์จเอ็นจิน (Search Engine)
โดยทั่วไปแล้ว โรบอตจะกลับมาที่เว็บไซต์ที่อ่านไปแล้ว เพื่อตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง
ตามระยะเวลาที่กําหนด

     ปัจจุบันได้ใช้มาตราฐาน Standard Robot Exclusion [3,4,5]
ซึ่งใช้กําหนดการทํางานของโรบอต สําหรับเว็บไซด์แต่ละแห่ง โดยที่เว็บไซด์ใดๆ
สามารถกําหนดได้ว่าจะยอมให้โรบอตตัวใดมาอ่านหรือไม่ อนุญาตให้อ่านข้อมูล
ส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซด์ได้ โดยการสร้างไฟล์ robots.txt ขึ้นมา
robots.txt จะต้องนำมาวางไว้ที่ Root Directory (ไดเรกเทอรี่เริ่มต้นของเวบไซค์)

ตัวอย่างไฟล์ robots.txt
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /tmp/
Disallow: /logs/

ความหมาย และคําอธิบาย
# / robots.txt file for http://cannot.info /
# mail info at cannot.info for constructive criticis m
ปิดกั้นด้วย # เป็นคําอธิบาย (comment) เพื่อให้ Spider ไม่สนใจข้อความในบรรทัดนี้
User-agent : webcrawler
Disallow :
อนุญาตให้ webcrawler ทําดัชนีได้โดยไม่มีข้อกําหนด
User-agent : lycra
Disallow : /
ไม่อนุญาตให้ lycra ทําดัชนีที่ Server นี้ โดยปิดกั้นด้วย /
User-agen : *
Disallow : /tmp
Disallow : /logs
# ไม่อนุญาตให้ Spider อื่นอ่าน /tmp และ /logs

คลิกดูตัวอย่างจากเวบไซค์จริงที่ pantip.com
http://pantip.com/robots.txt
แล้วคุณ..? จะเปิดเผย หรือ ป้องกันไดเรกเทอรี่ ที่เป็นส่วนตัว หรือไม่ !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s