มารู้จักหน่วยนับของระบบคอมพิวเตอร์กัน

 ชื่อ          คำอ่าน    ตัวย่อ    ค่า(ฐาน10)
————————————————————————
Atto      แอตโต้    a (a ***ก)      10-18 หนึ่งส่วนล้านล้านล้าน
Femto   เฟมโต้     f (f ***ก)        10-15 หนึ่งพันล้านล้าน
Pico      พิโค        p (p ***ก)     10-12 หนึ่งส่วนล้านล้าน
Nano    นาโน      n (n ***ก)      10-9 หนึ่งส่วนพันล้าน
Micro    ไมโคร     u (อักษรกรีกคล้ายตัว u) 10-6 หนึ่งส่วนล้าน
Milli       มิลลิ       m (m ***ก)    10-3 หนึ่งส่วนพัน
Deci      เดซิ       d(d ***ก)       10-1 หนึ่งส่วนสิบ
Deca     เดคา     da(da ***ก)   10 สิบ
Kilo       กิโล       k(k ***ก)      103 หนึ่งพัน
Mega    เมกะ      M (M ใหญ่)      106 หนึ่งล้าน
Giga      กิกะ       G (G ใหญ่)      109 หนึ่งพันล้าน
Tera      เทรา      T (T ใหญ่)       1012 หนึ่งล้านล้าน
Peta     เพตา       P (P ใหญ่)      1015 หนึ่งพันล้านล้าน
Exa       เอ็กซา    E (E ใหญ่)       1018 หนึ่งล้านล้านล้าน

แถมด้วยเรื่องวิธีการนับเมกะไบต์ของสื่อชนิดต่างๆ ครับ

การนับเมกะไบต์ของซอฟต์แวร์ทุกชนิดครับจะนับแบบนี้
1024 * 1024 = 1 MB

การนับเมกะไบต์ของผู้ผลิต RAM จะนับแบบนี้
1024 * 1000 = 1 MB

การนับเมกะไบต์ของฮาร์ดดิสก์ทุกยี่ห้อ จะนับแบบนี้
1000 * 1000 = 1 MB

ดังนั้นจำนวน 1 GB ของ 3 อย่างที่กล่าวมาจะเป็นแบบนี้
Software = 1024 * 1024 * 1024 = 1,073,741,824 B
RAM         = 1024 * 1024 * 1000 = 1,048,576,000 B
HardDisk = 1000 * 1000 * 1000 = 1,000,000,000 B

ดังนั้น ฮาร์ดดิสก์ 80 GB ในมุมมองของ Software ก็จะได้
1024 * 1024 * 1024 * 80 = 85,899,345,920 B

แต่ HD 80 GB จริงๆ แล้วมีแค่นี้
1000 * 1000 * 1000 * 80 = 80,000,000,000 B

เมื่อซอฟต์แวร์มองจะมองได้แบบนี้
80,000,000,000/(1024*1024*1024) = 74.50 GB

ดังนั้นเวลาที่เรา FDISK ไม่ต้องสงสัยว่า HD หายไปไหน ตั้ง 5 GB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s