เรือง CHOMD ที่ควรรู้จัก

     มีหลายท่านสอบถามมาว่า พี่ ผม D/L โปรแกรมไป เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนค่า CHMOD เป็น 755 กับไฟล์ก่อน ไม่ทราบว่า CHMOD คืออะไร วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟัง กับบทความนี้นะครับ

<< CHMOD >>

CHMOD คือ ค่า Permission ครับ หรือธิบายเป็นไทยคือ ค่าของความมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งาน File หรือ Directory นั้น ๆ ซึ่งจะมีค่าต่าง ๆ แบ่งเป็นตัวเลข 3 หลัก เช่น 755, 777 เป็นต้น ในความหมายของเลขแต่ละหลักทั้ง 3 หลัก จะมีความหมายดังนี้

ตารางการกำหนดค่า CHMOD แบ่งตามกลุ่ม
หลักแรก Owner

หลักที่ 2 Group

หลักที่ 3 Others or Puplic

Execute
Write
Read
Execute
Write
Read
Execute
Write
Read

4

2
1
4
2
1
4
2
1

Execute คือ การสั่งให้ทำงาน  Write คือ การเขียนFile หรือ Directory  Read คือ การอ่าน File หรือ Directory

เลขในหลักแรก -> เจ้าของไฟล์/directory (Owner)

ตัวเลขในหลัแรก จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์ หรือ Dir นั้น ๆ ถ้า ตัวเลขหลักแรกเป็นเลข
4 จะหมายความว่า เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น
6 จะหมายความว่า เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)
7 จะหมายความว่า เจ้าของ (Owner) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)
(ดูค่าตามตาราง ประกอบ)

เลขในหลักที่สอง -> ผู้ใช้กลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์/directory (Group)

ตัวเลขในหลัแรก จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์ หรือ Dir นั้น ๆ ถ้า ตัวเลขหลักแรกเป็นเลข
4 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น
6 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group)ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)
7 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของ (Group) ไฟล์นั้น มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)
(ดูค่าตามตาราง ประกอบ)

เลขในหลักที่สาม -> ผู้ใช้ในอื่น ๆ (Others)

ตัวเลขในหลัแรก จะแสดงถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ของผู้เป็นเจ้าของไฟล์ หรือ Dir นั้น ๆ ถ้า ตัวเลขหลักแรกเป็นเลข
4 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น
6 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์นั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์อ่านไฟล์นั้น (4+2)
7 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการสั่งให้ไฟล์นั้นทำงาน และมีสิทธิ์ เขียน หรือ อ่าน ไฟล์นั้น (4+2+1)
(ดูค่าตามตาราง ประกอบ)

ตัวอย่างเลข 777 จะหมายความว่า ผู้ใช้ในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของไฟล์ / กลุ่มเดียวกับเจ้าของ / ผู้ใช้อื่น ๆ ทุกกลุ่มที่กล่าวมา มีสิทธิ์ในการกระทำทุกสิ่งกับไฟล์ที่มีค่า CHMOD เป็น 777 เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งานเช่น ในไฟล์ TEXT ของโปรแกรมเรา อย่างเช่นโปรแกรม COUNTER ที่จะต้องมีการ สั่งให้ทำงาน อ่าน และเขียน อยู่ทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียกใช้งานเว็บเพจที่มีการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ไฟล์ TEXT นั้น จะต้องมีการเปลี่ยนค่า CHMOD เป็น 777 เพื่อให้มีการเขียนไฟล์ได้จากผู้ใช้อื่น ๆ เป็นต้น

การเปลี่ยนค่า CHMOD ในโปรแกรม FTP

สำหรับวิธีการเปลียนแปลงค่า CHMOD นั้น ในโปรแกรมสำหรับใช้ในการ Upload ด้วย FTP นั้น โปรแกรมประเภทนี้จะมี Option ที่ใช้ในการเปลี่ยนค่า Permission นี้กับทุกตัวโปรแกรม ผมจะยกตัวอย่างจากโปรแกรม Cute FTP PRO นะครับ

1. ให้เรา Connect ไปที่ Server ที่เราใช้บริการ จากนั้นให้เราทำการไปยังหน้าทางฝั่งของ Remote Site (ฝั่ง Server)
2. ให้เราทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องทำการเปลียนค่า CHMOD แล้ว Click ขวาที่ไฟล์นั้น จากนั้นจะปรากฏเมนูดังรูป


3. เลือกไปที่เมนูที่มีคำว่า CHMOD ( FTP บางโปรแกรมอาจจะเรียกว่า Properties)
4. เมื่อ Click เลือกไปที่เมนูดังกล่าวแล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้เราสามารถกำหนดค่า CHMOD ใหม่ลงไปได้ ดังรูป

5. เมื่อทำการกำหนดได้ตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ OK เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนค่า Permissions ของไฟล์นะครับ

 

คัดลอกบทความจาก : www.dwthai.comreserved. This website was created by : S.raksasuk.

Advertisements

One thought on “เรือง CHOMD ที่ควรรู้จัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s